• امور مسافرت عملیات غیر صنعتی یک واحد خدماتی است که در جهت رفاه و آسایش مسافرین و جابجایی مامورین و پرسنل و خانواده های محترم پتروشیمی منطقه سعی کرده با استفاده از امکانات, ارتباطی مستقیم و یا از طریق اینترنت دسترسی آسانی را جهت تهیه بلیط پرسنل صنایع پتروشیمی و شهروندان محترم از طریق رزرواسیون سیستم مکانیزه ایجاد کند.

  • پرسنل شاغل در این واحد سعی دارند با مهارت و استعداد بالایی در شرایط مختلف پروازی خدمات ارزنده ای را چه از نظر تهیه بلیط و بکارگیری هواپیماهای مناسب در رفع نیاز منطقه و خوشنودی آنها در تمام طول سال ایجاد نمایند.

  • این واحد طی دو مقطع شش ماهه, قرارداد های پرواز خود را با توجه به نیاز شرکتهای منطقه منعقد می دارد.

  • امور مسافرت از نظر جغرافیایی در بهترین نقطه شهر قرار دارد که دسترسی جهت هماهنگی های پرواز را به آسانی میسر نموده است.

  • این واحد در هفته 36 پرواز در مسیرهای مختلف از ماهشهر به مشهد, شیراز, اصفهان, تهران و بالعکس را طبق برنامه هفتگی برنامه ریزی می نماید.