تهران به ماهشهر

 

 

                  برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر  از تاريخ 29/06/93لغايت 04/07/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

29/06/93

زاگرس

4061

07:45

MD

حمل و نقل نفت

2506

14:00

F100

يکشنبه

30/06/93

قشم

1258

07:00

F100

زاگرس

4065

15:20

MD

دوشنبه

31/06/93

زاگرس

4061

07:40

MD

زاگرس

 4065

15:20

MD

سه شنبه

01/07/93

 

 

 

قشم

1258

07:05

F100

زاگرس

4065

20:35

MD

چهارشنبه

02/07/93

حمل و نقل نفت

2506

06:40

F100

زاگرس

4065

11:50

MD

 

 

 

پنج شنبه

03/07/93

قشم

1258

06:30

F100

 

 

 

جمعه

04/07/93

حمل و نقل نفت

2506

11:10

F100

قشم

1258

12:45

F100

 

     * محل سوارشدن مسافران شرکت هواپيمايي ايران ايرتور و آتا و قشم در فرودگاه مهرآباد  ترمينال 2 مي باشد.

Powered By : Araax Co.