تهران به ماهشهر

 

 

                  برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر  از تاريخ 28/04/93لغايت 03/05/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

28/04/93

زاگرس

0

0

کنسل

حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

يکشنبه

29/04/93

قشم

1258

07:00

F100

زاگرس

0

0

کنسل

دوشنبه

30/04/93

زاگرس

0

0

کنسل

زاگرس

 4065

15:20

MD

سه شنبه

31/04/93

 

 

 

قشم

1258

07:05

F100

زاگرس

4065

20:00

 MD

چهارشنبه

01/05/93

حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

زاگرس

4065

11:50

MD

 

 

 

پنج شنبه

02/05/93

قشم

1258

06:30

F100

 

 

 

جمعه

03/05/93

حمل و نقل نفت

2506

11:10

F100

قشم

1258

12:45

F100

 

     * محل سوارشدن مسافران شرکت هواپيمايي ايران ايرتور و آتا و قشم در فرودگاه مهرآباد  ترمينال 2 مي باشد.

Powered By : Araax Co.