تهران به ماهشهر

 

 

                  برنامه پروازي شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر  از تاريخ 04/05/93لغايت 10/05/93

روزهاي پرواز

تاريخ پرواز

شرکت هواپيمايي

شماره پرواز

خروج از مبدأ

نوع هواپيما

شنبه

04/05/93

زاگرس

4061

07:45

MD

حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

يکشنبه

05/05/93

قشم

1258

07:00

F100

زاگرس

0

0

کنسل

دوشنبه

06/05/93

زاگرس

4061

07:40

MD

زاگرس

 4065

15:20

MD

سه شنبه

07/05/93

 

 

 

قشم

0

0

کنسل

زاگرس

0

0

 کنسل

چهارشنبه

08/05/93

حمل و نقل نفت

0

0

کنسل

زاگرس

0

0

کنسل

 

 

 

پنج شنبه

09/05/93

قشم

1258

06:30

F100

 

 

 

جمعه

10/05/93

حمل و نقل نفت

2506

11:10

F100

قشم

1258

12:45

F100

 

     * محل سوارشدن مسافران شرکت هواپيمايي ايران ايرتور و آتا و قشم در فرودگاه مهرآباد  ترمينال 2 مي باشد.

Powered By : Araax Co.