» فرهنگی/اجتماعی » موسسه توانمند سازی کودک و نوجوان پارند

موسسه توانمند سازی کودک و نوجوان پارند

 

کلیاتی ازبرخی خدمات موسسه پارند که درماهشهر انجام خواهد شد را در ادامه می خوانیم.این متن تصویری هرچند کلی از آنچه قرار است اتفاق بیفتد ارایه می کند.

1-  دادن خدمات نگهداری براساس استانداردهای موجود.استفاده ازکلاس های ورزش،تائتر،موسیقی،اردوه های شناختی متناسب و..به انتخاب و صلاحدید موسسه.

2-  انتخاب و استفاده از پرسنل مناسب و آشنا به متدهای روانشناسی کاربا کودکان و افزایش خلاقیت.

3-  آموزش پیش و ضمن خدمت پرسنل توسط نیروهای متخصص موسسه که به صورت مداوم ازدفتر مرکزی اعزام می شوند. این تلاش در راستای بالابردن پتانسیل های بومی منطقه است.

4-  انجام آزمون های موثر برای ارزیابی قابل توجه کودکان برای ترسیم نقشه راه ِافزایش خلاقیت آنان.

5-  تشکیل پرونده برای هر کودک بر اساس آزمون های مختلف و تست های مورد تایید موسسه.

6-  ارایه خدمات عمومی برای افزایش خلاقیت کودکان و کسب مهارت های لازم برای زندگی.

7-  ارایه پکیج های مداوم آموزشی به کودکان و خانواده های آنان.

8-  تهیه و استفاده از برخی وسایل کمک آموزشی که پس از صرف مدت زمان زیادی برای تحقیق و پژوهش توسط موسسه پارند تولید شده است.

9-  آموزش مداوم خانواده ها در قالب  برگزاری کارگاه های گروهی، سمینار های گروهی و یا در صورت لزوم دادن مشاوره های موردی به  صلاحدید متخصصان موسسه برای اعمال روش های فردی بر برخی کودکان توسط خانواده ها.

10-  ارایه کارنامه خلاقیت به کودکان.این کارنامه بر اساس آزمون های موثر دربازه های زمانی مناسب و مبتنی  بر آنالیز دقیق آزمون های انجام شده توسط متخصصان موسسه در دفتر مرکزی است.

تلفن دفتر ماهشهر ( خانم خسروی راد ) : 06152328636-09363743579

تلفن دفتر شهرک بعثت ( خانم فرهادی ) : 06152421370-9363743572