» خدمات عمومی » نرخ هتل/مهمانسرا ها

نرخ استفاده از مهمانسراهای شرکت عملیات غیرصنعتی در سال 1397

خوابگاهها : حافظ ، بعثت ، امیرکبیر 3

 

 

عادی

ویژه

فقط اسکان

تخت اضافه

شرح

تک تخته

دو تخته

تک تخته

دوتخته

تک تخته

دوتخته

مبلغ

720.000

1.060.000

770.000

1.160.000

560.000

740.000

300.000

مبلغ با ارزش افزوده

784.800

1.155.400

839.300

1.264.400

610.400

806.600

327.000

 

 

امکانات و پذیرایی عادی: صبحانه + سرویس چای + اینترنت + آب معدنی یک و نیم لیتری + دو نوع میوه 400 گرم + سالن بدنسازی 15 روز در ماه (برای اسکان بیش از یک هفته) + شامپو + صابون + دستمال کاغذی رومیزی + دستمال کاغذی رولی + پودر رختشویی ماشینی و دستی

امکانات و پذیرایی ویژه: صبحانه + سرویس چای + اینترنت + آب معدنی یک و نیم لیتری + دو نوع میوه 400 گرم + سالن بدنسازی 15 روز در ماه (برای اسکان بیش از یک هفته) + شامپو + صابون + دستمال کاغذی رومیزی + دستمال کاغذی رولی + پودر رختشویی ماشینی و دستی + مسواک + خمیردندان

امکانات اتاقهای فقط اسکان: سرویس چای + اینترنت + شامپو + صابون + دستمال کاغذی رومیزی + دستمال کاغذی رولی

هتل نرگس و خوابگاههای VIP امیرکبیر 1 و 2:

 

 

عادی

ویژه

تخت اضافه با ارزش افزوده

شرح

تک تخته

دوتخته

سه تخته

تک تخته

دوتخته

سه تخته

اتاق

مبلغ

1.600.000

1.870.000

ــ

1.690.000

2.050.000

ــ

 

599.500

 

مبلغ با ارزش افزوده

1.744.000

2.038.300

1.842.100

2.234.500

دوبلکس

مبلغ

1.980.000

2.260.000

2.530.000

2.070.000

2.430.000

2.800.000

مبلغ با ارزش افزوده

2.158.200

2.463.400

2.757.700

2.256.300

2.648.700

3.052.000

سوئیت

مبلغ

2.370.000

2.640.000

2.920.000

2.460.000

2.820.000

3.180.000

مبلغ با ارزش افزوده

2.583.300

2.877.600

3.182.800

2.681.400

3.073.800

3.466.200

 

امکانات و پذیرایی عادی: صبحانه بوفه + سرویس چای + اینترنت + آب معدنی یک و نیم لیتری + دو نوع میوه 400 گرم + سالن بدنسازی 15 روز در ماه (برای اسکان بیش از یک هفته) + شامپو + صابون + دستمال کاغذی رومیزی + دستمال کاغذی رولی + مسواک + خمیردندان

امکانات و پذیرایی ویژه : پذیرایی اتاق عادی + دو بسته کافی میکس آماده + شکلات/بیسکوئیت + نوشیدنی + 100 گرم آجیل