نظرسنجی خدمات شرکت

به صفحه نظرسنجی شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی خوش آمدید


با سلام و احترام؛ پرسشنامه های نظرسنجی که لینک آنها در ذیل آمده است جهت سنجش میزان رضایت شماعزیزان و دریافت نظرات سازنده در جهت تامین نظرات و ارج نهادن به شما طراحی گردیده است. با ثبت نظرات خود ما را در این امر یاری نمایید.