بهداشت

واحد HSE شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات پتروشیمی

واحد HSE شامل سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست است. در شرکت عملیات غیر صنعتی با توجه به خدماتی بودن شرکت و نبود آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تمرکز فعالیت‌های محیط‌زیست و فضای سبز و مدیریت پسماند شهری است که کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در حوزه مدیریت شهرک بعثت است و واحد HSE نقش ناظر را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، در این واحد فعالیت‌ها حوزه بهداشت ایمنی و آتش‌نشانی متمرکز است.

 

بهداشت:

در واحد بهداشت علاوه بر مسئول بهداشت تعداد هفت نفر کارشناس بهداشت در کلیه رستوران‌ها و مجموعه مهمانسراها است استقرار دارند. این کارشناسان کلیه مسائل بهداشتی از قبیل بهداشت رستوران و مهمانسراها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت فردی کارکنان، کنترل مواد غذایی ورودی، آموزش بهداشت کارکنان رستوران‌ها، کلر سنجی آب رستوران‌ها و ... را بر عهده‌دارند.

همچنین واحد بهداشت برنامه‌های ذیل را پیگیری و اجرا می‌کند:

۱.            نظارت بر عملکرد بهداشتی پیمانکاران تهیه و توزیع مواد غذایی، پیمان‌کار مهمانسراها و کلیه مجموعه‌های شرکت

۲.            سم‌پاشی منازل و اماکن با همکاری مدیریت شهرک و نظارت بر سم‌پاشی رستوران‌ها

۳.            کمک به مدیریت شهرک در جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح منطقه

۴.            اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار

۵.            پیگیری اجرای معاینات دوره‌ای و معرفی نفرات به طب صنعتی

۶.            اجرای برنامه‌های آموزشی بهداشت در قالب چاپ پوستر و پمفلت و غیره

ایمنی و آتش‌نشانی

واحد HSE شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات پتروشیمی

واحد HSE شامل سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست است. در شرکت عملیات غیر صنعتی با توجه به خدماتی بودن شرکت و نبود آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تمرکز فعالیت‌های محیط‌زیست و فضای سبز و مدیریت پسماند شهری است که کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در حوزه مدیریت شهرک بعثت است و واحد HSE نقش ناظر را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، در این واحد فعالیت‌ها حوزه بهداشت ایمنی و آتش‌نشانی متمرکز است.

واحد ایمنی و آتش‌نشانی:

این واحد دارای دو بخش ایمنی و آتش‌نشانی است. واحد ایمنی وظایف زیر را به عهده دارد:

-       گزارش نواقص ایمنی و پیگیری رفع آن‌ها

-       شناسایی و ارزیابی ریسک‌های خطر در کلیه اماکن شرکت

-       شناسایی و ارزیابی ریسک‌های خطر در کلیه اماکن شرکت

-       توزیع وسایل و تجهیزات استحفاظی فردی و نظارت بر استفاده از آن‌ها توسط کارکنان

-       نظارت بر وسایل و تجهیزات ایمنی و پیگیری رفع نواقص آن‌ها

-       صدور مجوزهای کار (پرمیت‌ها) و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط

-       پیگیری رفع عوامل زیان‌آور محیط کار

 

آتش‌نشانی:

مشتمل بر سه ایستگاه به شرح ذیل است. در واحد آتش‌نشانی شرکت عملیات غیر صنعتی ۵۰ نفر مشغول به کار هستند.

۱. ایستگاه فرودگاه ماهشهر

دارای چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی فرودگاهی و یک دستگاه خودروی پیشرو که فعالیت‌های مرتبط با امداد و نجات و همچنین مارشالری و هدایت هواپیما را انجام می‌دهند.

در این ایستگاه تعداد ۲۷ نفر به‌طور ۲۴ ساعته فعالیت‌های ایمنی و آتش‌نشانی را پوشش می‌دهند.

کلیه نفرات شاغل در این ایستگاه دوره course 111 که لازمه فعالیت در آتش‌نشانی فرودگاهی است را گذرانده و مدرک مربوطه را اخذ نموده‌اند.

۲. ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهرک بعثت

شامل تعداد چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی و دو دستگاه تانکر آب و یک دستگاه خودروی پیشرو و تعداد ۵۰ نفر به شرح ذیل است.

الف: ایستگاه قدیم شهرک بعثت

در این ایستگاه دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یک دستگاه تانکر آب پشتیبان و یک دستگاه خودروی پیشرو مستقر است. بخش‌های بعثت قدیم، بعثت جدید و مجموعه ولایت تحت پوشش این ایستگاه هستند.

ب. ایستگاه جدید شهرک بعثت

این ایستگاه در حدفاصل شهر چمران و شهرک بعثت و در ضلع غربی میدان روبروی بیمارستان بعثت قرار دارد که در آن دو دستگاه خودروی اطفای حریق و یک دستگاه تانکر آب پشتیبان مستقر است. ایستگاه جدید شهرک بعثت منازل مجموعه‌های هزار واحدی، ۲۱۰ واحدی، منازل بهداری و بهداشت بیمارستان و همچنین کمک‌رسانی به شهر چمران را تحت پوشش قرار می‌دهد.

۳. کارگاه تعمیرات وسایل آتش‌نشانی:

این کارگاه در مستغلات شهرک مستقر بوده و در آن وسایل و تجهیزات کاری آتش‌نشانی تعمیر می‌شوند. در این کارگاه خاموش‌کننده‌های دستی کلیه منازل سازمانی شرکت‌ها و ادارات شرکت عملیات تعمیر و شارژ می‌شوند. همچنین، برای برخی از شرکت‌های متقاضی نیز این کار انجام می‌گردد.

آموزش:

هرسال با شروع فصل جدید درسی آموزش‌های تئوری و عملی ایمنی و آتش‌نشانی برای کلیه مدارس و مهدکودک‌ها بر اساس برنامه‌ای که با هماهنگی مدارس متقاضی تدوین‌شده صورت می‌گیرد. همچنین، آموزش‌های ایمنی و آتش‌نشانی و بهداشت جهت ادارات و کارکنان شرکت عملیات با هماهنگی واحد آموزش امور اداری انجام می‌گیرد.