» فرهنگی/اجتماعی » مراکز مشاوره بهار و سعدی

مرکز مشاوره

به منظور رفاه حال کارکنان و خانواده محترم آنان امور فرهنگی و اجتماعی شرکت عملیات غیر صنعتی با توجه به نیاز منطقه اقدام به راه اندازی دو مرکز مشاوره خانواده در ناحیه صنعتی و شهرک بعثت نموده است در این دو مرکز در طول ایام هفته با دعوت از اساتید مجرب از سراسر کشور در زمینه‌های مختلف عقیدتی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ازدواج ، تغذیه ، مسائل خانوادگی ، مشاوره تحصیلی به متقاضیان خدمات مورد نظر را ارائه می‌نماید . ضمناً در این دو مرکز خدمات نروفیدبک نیز انجام می‌شود

شماره تماس:

مرکز مشاوره بهار - ناحیه صنعتی:06152333360-06152358593

مرکزمشاوره خانواده  سعدی -  شهرک بعثت - روبه روی بازارچه بعثت - نبش گلستان26 - فرهنگسرای گلستان : 06152425877

مرکز مشاوره