شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی|خدمات ورزشی|سالن تنیس روی میز مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه

سالن تنیس روی میز مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه

سالن تنیس روی میز مرحوم نوید حجازی

 

آدرس:
ناحیه صنعتی،218 دستگاه

 

امکانات:

سالن مختص تنیس روی میز.دارای میزهای پینگ پنگ ،سیستم خنک کننده ،آبسردکن و دستگاه تصفیه آب برگزاری کلاسهای آموزشی پینگ پنگ توسط مربیان مجرب
 

  

 

سالن تنیس روی میز مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه