شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / خدمات ورزشی / سالن تنیس روی میز مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه

سالن تنیس روی میز مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه

سالن مختص تنیس روی میز.دارای میزهای پینگ پنگ ،سیستم خنک کننده ،آبسردکن و دستگاه تصفیه آب برگزاری کلاسهای آموزشی پینگ پنگ توسط مربیان مجرب
 
موقعیت مکانی:
 
ناحیه صنعتی،218 دستگاه

 

 
 

سالن تنیس روی میز مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه