» خدمات عمومی » نرخ بلیط/لیست/برنامه پروازها
پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
شنبه 1399/12/16 سپهران 4314 06:40

تهران(ترمینال4)

شنبه 1399/12/16 قشم 1230 15:05 تهران(ترمینال2)
یکشنبه 1399/12/17 قشم 1230 07:05 تهران(ترمینال2)
یکشنبه  1399/12/17 کارون 2506 15:10 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 
1399/12/18 سپهران
 4314  06:55  تهران(ترمینال4)
 دوشنبه  1399/12/18  فلای پرشیا 7414  15:00  تهران(ترمینال4)
 سه شنبه
 1399/12/19  قشم  1230  07:30  تهران(ترمینال2)
سه‌شنبه 1399/12/19 کارون 2506 14:00 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه
 1399/12/19  کارون  2508  16:00  تهران(ترمینال2)
 چهارشنبه  1399/12/20 سپهران   4314 07:55  تهران(ترمینال 4) 
 چهارشنبه  1399/12/20  فلای پرشیا  7414  12:30  تهران(ترمینال4)
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2506 13:55 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2508 14:35 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2535 17:15 شیراز
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2545 17:50 اصفهان
پنج‌شنبه 1399/12/21 سپهران 4320 06:50 تهران(ترمینال 4)
پنج‌شنبه 1399/12/21 سپهران 4314 12:00 مشهد
جمعه 1399/12/22 قشم 1230 11:55 تهران(ترمینال2)
جمعه 1399/12/22 قشم 1234 15:40 شیراز
جمعه 1399/12/22 کارون 2506 14:35 تهران(ترمینال2)
جمعه 1399/12/22 کارون 2545 17:50 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه 1399/12/16 سپهران 4314 08:55 تهران
شنبه 1399/12/16 قشم 1231 17:05 تهران
یکشنبه 1399/12/17 قشم 1231 09:05 تهران
یکشنبه 1399/12/17 کارون 2507 17:00 تهران
دوشنبه
1399/12/18
سپهران
4315
 08:55 تهران
 دوشنبه 1399/12/18 فلای پرشیا  7415  17:00  تهران
 سه شنبه
1399/12/19  قشم  1231  09:30 تهران
سه‌شنبه 1399/12/19 کارون 2507 16:05 تهران
 سه‌شنبه 1399/12/19
کارون
 2509  18:00  تهران
 چهارشنبه  1399/12/20  سپهران  4315  10:00  
 چهارشنبه 1399/12/20  فلای پرشیا  7415  14:30  تهران
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2534 15:35 شیراز
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2544 16:20 اصفهان
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2507 18:50
تهران
چهارشنبه 1399/12/20 کارون 2509 19:20 تهران
پنج‌شنبه 1399/12/21 سپهران 4321 09:00 مشهد
پنج‌شنبه 1399/12/21 سپهران 4315 14:55 تهران
جمعه 1399/12/22 قشم 1235 13:55 شیراز
جمعه 1399/12/22 کارون 2544 16:10 اصفهان
جمعه 1399/12/22 قشم 1231 17:25 تهران
جمعه 1399/12/22 کارون 2507 19:20 تهران
 

فرودگاه مجموعه ای از افراد متخصص و تجهیزات و تاسیسات گوناگون که بمنظور فراهم آوردن امکانات برای انجام پرواز هواپیماها و جابجایی ترابری هوایی نظامی و غیر نظامی احداث و گرد آوری گردیده.

فعالیت اصلی فرودگاه ماهشهر در حال حاضر

1.  تامین نظم و تربیت و تسریع در پذیرش و نشست و برخاست هواپیماها و جلوگیری از برخورد آنان با موانع و هواپیماهای دیگر در فضای کنترل شده و باند پروازی و taxi-way‌های فرودگاه طبق مقررات مصوب.

1.  نگهداری و عملیاتی نگهداشتن دستگاهها و سیستم‌های ناوبری و ارتباطی-هدایت هواپیماها و ارتباطات امنیتی حفاظتی.

آماده و عملیاتی نگهداشتن کلیه واحدهای فرودگاهی با تجهیزات لازم برای پذیرش هواپیما و مسافرین آنان و مبادله اطلاعات هوانوردی و گزارشات جوی به فرودگاه مبداء و دریافت اطلاعات لازم برای آمادگی فرودگاه.

مطابق روز نمودن اطلاعات هوانوردی و هواپیمایی توسط مدیریت فرودگاه.طبق کتاب AIP بین المللی هواپیمایی کشوری و انکس ها.

انجام پیشگیری‌های لازم در اطفای حریق در هنگام سانحه و سوخت گیری و دستورات لازم برای نجات سر نشینان هواپیما بر اساس دستورالعمل‌های مصوب.

پشتیبانی و نظارت اجرایی بر امور حفاظتی و امنیتی و حراستی فرودگاه در چار چوب مصوبه شورای امنیت ملی و دستور العمل‌های صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برا ی کلیه فرودگاههای کشور.

نظارت بر نحوه کار امور مسافرتها و شرکت‌ها ی هواپیما یی و تهیه مانیفیست پروازی و حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوطه با توجه به ظرفیت هواپیما و شرایط آب و هوایی. بررسی لود سامری LOAD SUMMARY پرواز و اسناد مربوط  به پرواز.

نظارت بر امور خدمات پروازی و بار کلیه امور مربوط به خدمات فرودگاهی.

نظارت روزانه از کلیه تاسیسات و تجهیزات فرودگاهی اعم از سیستم ناوبری- برج-روشنایی باند پروازی موتورهای برق اضطراری ماشین‌های ایمنی زمینی و آتش نشانی و حصول اطمینان از سالم بودن و کار آیی آنان و بررسی دفاتر ثبت گزارشات و وقایع روزانه کلیه قسمت ها.

انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان هواپیمایی کشوری-پدافند هوایی مرکزی-پدافند نیروی هوایی در منطقه ماهشهر-و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران(اداره سوم عملیات)

هماهنگی لازم با استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری در مورد تطابق آخرین قوانین هواپیمایی و هوانوردی و فرودگاهی و اجرای توصیه‌های سازمان جهانی هواپیمایی کشوری ICAO (ایکائو)

تهیه و توزیع دستورالعمل‌های هوانوردی ( نوتام) و ارسال و هماهنگی آنان با اداره کل مراقبت پرواز اداره اطلاعات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه بین المللی مهر آباد و دیگر فرودگاههای هم جوار و برای آمادگی فرودگاه ماهشهر.

(آمار مسافران ورودی و خروجی به صورت روزانه-ماهیانه- و سالیانه )

آمار مسافران ورودی و خروجی از فرودگاه به طور روزانه و میانگین به تعداد 500 تا 600 نفر در مواقعی که ترافیک نشست و برخاست هواپیماها روزانه بین 4 پرواز تا 6 پرواز  ورودی و خروجی باشد.

آمار مسافرین ورودی و خروجی بصورت هفتگی و میانگین به تعداد 4500 تا 5500 نفر میاشد.

آمار مسافرین ورودی و خروجی بصورت ماهیانه و میانگین به تعداد 22000 تا 24000 نفر خواهد بود.

آمار سالیانه مسافرین ورودی و خروجی از فرودگاه ماهشهر بین 288000 تا 300000 نفر میباشد.

(تعداد پروازهای روزانه-هفتگی ماهیانه و سالیانه فرودگاه و نشست و برخاست نوع هواپیماها)

1.تعداد انجام پروازهای روزانه فرودگاه . اعم از پروازهای مسافری- نظامی و متفرقه به تعداد 6 تا 8 پرواز بطور روزانه.

2.تعدادپروازهای هفتگی اعم از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی- نظامی و متفرقه به تعدا 65 تا 80 پرواز.

3.تعداد پروازهای ماهیانه با توجه به تنوع پروازها و نشست و برخاست آنان در فرودگاه و استفاده از سرویس‌های هوانوردی و فرودگاهی به تعداد 230 تا 260 پرواز.

4.تعداد پروازهای سالیانه با توجه به توضیحات بندهای فوق بطور میانگین به تعداد 3000 پرواز از فرودگاه ماهشهر استفاده و از امکانات هوانوردی و فرودگاهی بهره مند میشوند.

(نوع هواپیماهایی که در فرودگاه ماهشهر اعم از شرکت هواپیمایی و نظامی و متفرقه و آموزشی نشست و برخاست مینماید.)

شرکت هواپیمایی کیش ایر کاسپین-آسمان-تابان-ماهان-ارم-هواپیماهای نیروی هوایی سپاه پاسداران-نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمان هواپیمایی کشوری-شرکت نفت .

نوع هواپیماها توپولف TU 154 –هواپیمایی ایرباس A320- -فوکر F100 –بویینگ B 727 –بویینگ MD 82 –هواپیمایی جت چهار موتوره BA E - -هواپیمای نظامی ایلشن I L 84 –آنتونوف 74 و هلیکوپترهای سنگین ترابری ML . APU-GPU.