بهداشت

واحد HSE شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات پتروشیمی

واحد HSE شامل سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست است. در شرکت عملیات غیر صنعتی با توجه به خدماتی بودن شرکت و نبود آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تمرکز فعالیت‌های محیط‌زیست و فضای سبز و مدیریت پسماند شهری است که کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در حوزه مدیریت شهرک بعثت است و واحد HSE نقش ناظر را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، در این واحد فعالیت‌ها حوزه بهداشت ایمنی و آتش‌نشانی متمرکز است.

 

بهداشت:

در واحد بهداشت علاوه بر مسئول بهداشت تعداد هفت نفر کارشناس بهداشت در کلیه رستوران‌ها و مجموعه مهمانسراها است استقرار دارند. این کارشناسان کلیه مسائل بهداشتی از قبیل بهداشت رستوران و مهمانسراها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت فردی کارکنان، کنترل مواد غذایی ورودی، آموزش بهداشت کارکنان رستوران‌ها، کلر سنجی آب رستوران‌ها و ... را بر عهده‌دارند.

همچنین واحد بهداشت برنامه‌های ذیل را پیگیری و اجرا می‌کند:

۱. نظارت بر عملکرد بهداشتی پیمانکاران تهیه و توزیع مواد غذایی، پیمان‌کار مهمانسراها و کلیه مجموعه‌های شرکت

۲ . سم‌پاشی منازل و اماکن با همکاری مدیریت شهرک و نظارت بر سم‌پاشی رستوران‌ها

۳ . کمک به مدیریت شهرک در جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح منطقه

۴ . اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار

۵ .پیگیری اجرای معاینات دوره‌ای و معرفی نفرات به طب صنعتی

۶ . اجرای برنامه‌های آموزشی بهداشت در قالب چاپ پوستر و پمفلت و غیره