فیلم های آموزشی پتروکارت

 

فیلم آموزش رزرو هتل از گیشه724:

فیلم آموزش نحوه خرید از وبسایت آدینه بوک:

 

 

 

فیلم آموزش نحوه استفاده از اپلیکیشن پتروکارت: