نتایج مسابقات هفتمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی در رده آقایان و بانوان مشخص شدند

نتایج مسابقات هفتمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی در رده آقایان و بانوان مشخص شدند
نفرات و تیم های برتر مسابقات هفتمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی در 8 رشته آقایان و 7 رشته بانوان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی نفرات و تیم های برتر  مسابقات هفتمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی  در 8 رشته آقایان و 7 رشته بانوان مشخص شدند.

این دوره از رقابت ها با حضور تیم های پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی اروند، پتروشیمی مارون، پتروشیمی فجر، پتروشیمی رازی، پایانه ها و مخازن، بهداری بهداشت صنعت نفت، پتروشیمی نوید زرشیمی، پتروشیمی لاله، پتروشیمی کارون، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی رجال، پتروشیمی تخت جمشید، شرکت پژوهش فناوری و شرکت عملیات غیرصنعتی در رشته های والیبال- بسکتبال – فوتسال – شطرنج - تنیس روی میز- شنا- دارت - والی واتر - بدمینتون و آمادگی جسمانی در دو رده آقایان و بانوان از تاریخ 97/9/12 لغایت 97/10/6 برگزارشد.

 در این جشنواره 751 ورزشکار در رده آقایان و394 در رده بانوان، جمعا 1145 ورزشکار حضور داشتند.

مسابقات شطرنج بانوان:

این مسابقات با حضور 6 تیم پتروشیمی شهید تندگویان،پتروشیمی مارون و پتروشیمی بندرامام،پتروشیمی رازی ،پتروشیمی امیر کبیر،پتروشیمی غدیر، در تاریخ 97/9/21 لغایت 97/9/23 در خانه شطرنج برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی  بندرامام مقام اول

*پتروشیمی شهیدتندگویان مقام دوم

*پتروشیمی رازی مقام سوم

مسابقات شطرنج بانوان قهرمان میز:

*مینا قدمی -پتروشیمی مارون(قهرمان میز1 )

*فاطمه باقری-پتروشیمی بندرامام (قهرمان میز2)

*معصومه نوروزی-پتروشیمی بندرامام(قهرمان میز3)

*خورشید یاوری-پتروشیمی بندرامام(قهرمان میز4)

*مریم بن رشید-پتروشیمی بندرامام(قهرمان میز5)

مسابقات والیبال بانوان:

این مسابقات با حضور 7 تیم از تاریخ 97/9/22 لغایت 97/9/23 بمدت دو روز بصورت دوره ایی در سالن بعثت برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی رازی - مقام دوم

*شرکت عملیات غیرصنعتی- مقام سوم

مسابقات تنیس روی میز بانوان:

این مسابقات با حضور 6 تیم در تاریخ  97/9/22  بصورت تیمی و انفرادی در سالن میلاد نور 218 دستگاه برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی رازی – مقام دوم

*بهداری و بهداشت – مقام سوم

نتایج انفرادی تنیس روی میز بانوان:

*فرزانه اکبری – پتروشیمی رازی- مقام اول

*شیما اسماعیلی-پتروشیمی بندرامام- مقام دوم

*فاطمه آبادی و آیه آبادی -پتروشیمی بندرامام-مقام سوم(مشترک)

مسابقات بدمینتون بانوان:

این مسابقات با حضور 4 تیم بصورت تیمی و انفرادی در تاریخ 97/9/22در سالن حجاب برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام – مقام اول

*پتروشیمی رازی- مقام دوم

*پتروشیمی شهید تندگویان- مقام سوم

نتایج انفرادی بدمنیتون بانوان:

* فاطمه صادقی زاده – پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*فاطمه ممبینی- پتروشمی بندرامام- مقام دوم

*سیده لیلا حسینیان و محبوبه تقی زاده- پتروشیمی رازی- مقام سوم(مشترک)


مسابقات دارت بانوان:

این مسابقات با حضور 4 تیم در تاریخ  97/9/17 در سالن دارت خبرنگار برگزار شد که نتیاج ذیل بدست آمد:

*پتروشیمی امیرکبیر – مقام اول

* پتروشیمی لاله – مقام دوم

* شرکت عملیات غیرصنعتی – مقام سوم


مسابقات آمادگی جسمانی بانوان:

این مسابقات با حضور 9 تیم در تاریخ 97/9/16 در سالن بعثت برگزار گردیدکه نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام– مقام اول

*پتروشیمی مارون- مقام دوم

*پتروشیمی رازی- مقام سوم

نتایج انفرادی آمادگی جسمانی بانوان:

ردیف

گروه سنی

نام و نام خانوادگی

تیم

مقام

1

15تا18

مهدیس نور آبادی

پتروشیمی بندرامام

اول

آتنا رشیدی مهر

پتروشیمی بوعلی سینا

دوم

یاسمن صفار

پتروشیمی فجر

سوم

2

19تا22

صبا فتحی

پتروشیمی مارون

اول

فورغ مولایی

پتروشیمی رازی

دوم

کیمیا کیمیاوی

پتروشیمی بندرامام

سوم

3

23تا26

جنان احسانی فر

پتروشیمی بندرامام

اول

سارا پیر مرادی

پتروشیمی رازی

دوم

مهسا ابراهیمی

پتروشیمی اروند

سوم

4

27تا30

وفا حیدری

پتروشیمی بندرامام

اول

هنا اموری

پتروشیمی رازی

دوم

مریم طاهری

پتروشیمی فجر

سوم

5

31 تا34

زهرا دیانی

پتروشیمی بندرامام

اول

یاسمین آل خمیس

بهداری و بهداشت

دوم

لیلا کوچک زاده

پتروشیمی بوعلی سینا

سوم

6

35تا38

سحر حیدری

پتروشیمی بندرامام

اول

فاطمه باباپور

پتروشیمی بوعلی سینا

دوم

فریبا ناوردی

پتروشیمی فجر

سوم

7

39تا42

ایران علیجانی

پتروشیمی بندرامام

اول

محبوبه زیا قمی

پتروشیمی مارون

دوم

لیلا کهندل

پتروشیمی رازی

سوم

8

43تا46

الهام شالبافان

پتروشیمی بندرامام

اول

سحر شمس

پتروشیمی مارون

دوم

فرخنده جوادی

پتروشیمی بوعلی سینا

سوم

9

47تا50

پروانه احمدپور

پتروشیمی بندرامام

اول

اشرف درویشی

پتروشیمی فجر

دوم

فرشته پرورده

بهداری و بهداشت

سوم

10

51 به بالا

نسرین سرداری

پتروشیمی بندرامام

اول

سوسن یزدان پرست

پتروشیمی مارون

دوم

گیتی عزتی

پتروشیمی بوعلی سینا

سوم

مسابقات شنا بانوان:

این مسابقات با حضور 9 تیم در تاریخ  97/9/18 در استخر سرپوشیده آزادی برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی رازی-مقام دوم

*شرکت عملیات غیرصنعتی- مقام سوم

نتایج انفرادی شنا بانوان:

ردیف

گروه سنی

نام و نام خانوادگی

تیم

مقام

1

10سال و کمتر

یاس بنی سعید

پتروشیمی شهید تندگویان

اول

آوا مرادیان

پتروشیمی مارون

دوم

نرگس کیانپور کاچرنکی

پتروشیمی بندرامام

سوم

2

11تا15

سارا فتحی

پتروشیمی مارون

اول

آوا شکاری

پتروشیمی بندرامام

دوم

نرگس چهارده چریک

پتروشیمی رازی

سوم مشترک

مهتاب آزاد

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم مشترک

3

16تا20

نوشین شکاری

پتروشیمی بندرامام

اول

محدثه اصلاحی

پتروشیمی رازی

دوم

آوا امرالهی

شرکت عملیات غیرصنعتی

سوم

4

21تا25


مستانه صالح پور

پتروشیمی اروند

اول

پگاه پرگاری

پتروشیمی رازی

دوم

نگار آقاجری

پتروشیمی بندرامام

سوم

5

26تا30

حدیث فیض اله زاده

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

فاطمه آل محمد

پتروشیمی بندرامام

دوم

سحر مهر پویا

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم

6

31تا35

سولماز امیدی

پتروشیمی بندرامام

اول

سمیه حیدری

پتروشیمی رازی

دوم

الهام عباسیان

شرکت عملیات غیرصنعتی

سوم

7

36تا40

خاطره زارع

پتروشیمی رازی

اول

نیلوفر سیاوش پور

پتروشیمی مارون

دوم

آسیه علیزاده

پتروشیمی فجر

سوم

8

41تا45

آرزو احمدی

پتروشیمی بندرامام

اول

عاطفه صالحی

پتروشیمی شهید تندگویان

دوم

نفیسه قائدی حیدری

شرکت عملیات غیرصنعتی

سوم

9

46تا51

صغری مبارکی

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

افسانه مرادی لرکی

پتروشیمی بندرامام

دوم

اقبال هلالات

پتروشیمی رازی

سوم

10

51 سال به بالا

فرح عزبی بچاری

پتروشیمی بندرامام

اول

حکیمه حسینی

پتروشیمی رازی

دوم

زلیخا بچاری

پتروشیمی مارون

سوم

11
1*4 شنا آزاد تیمی

نوشین شکاری

پتروشیمی بندرامام

اول

سولماز امیدی

آوا شکاری

فاطمه آل محمد

حدیث فیض اله زاده

شرکت عملیات غیرصنعتی

دوم

نفیسه قائدی حیدری

آوا امرالهی

صغری مبارکی

خاطره زارع

پتروشیمی رازی

سوم

پگاه پرگاری

نرگس چهارده چریک

محدثه اصلاحی

مسابقات شنا آقایان:

این مسابقات با حضور 13 تیم در تاریخ  97/9/16  در استخر سرپوشیده آزادی برگزار گردید که در پایان نتایج بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام – مقام اول

*شرکت عملیات غیر صنعتی- مقام دوم

*پتروشیمی اروند- مقام سوم

نتایج انفرادی شنا آقایان:

ردیف

رده سنی

نام و نام خانوادگی

نام تیم

مقام

1

23تا26

محمدرضا نظری

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول مشترک

دانیال مغولی زاده

پتروشیمی اروند

اول مشترک

پوریا چنگلوائی

پتروشیمی رازی

سوم

2

27تا30

بهزاد عزیز زاده

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

سجاد دشمن زیاری

پتروشیمی بندر امام

دوم

احمد نبگانی

پتروشیمی اروند

سوم

3

31تا33

علی اصغر شکار دینار

پتروشیمی رازی

اول

علی بن رشید

پتروشیمی اروند

دوم

مراد حیدری

پتروشیمی امیرکبیر

سوم

4

34تا36

محمد دانشمند

پتروشیمی بندر امام

اول

حسین دشمن زیاری

پتروشیمی غدیر

دوم

مهدی کرمی

پتروشیمی بوعلی سینا

دوم

5

37تا40

احمد سعید محمد

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

بهروزشفیعی

پتروشیمی بندر امام

دوم

علیرضا شناوری

پتروشیمی اروند

سوم

6

41تا43

ستار عساکره

پتروشیمی امیرکبیر

اول

حمید کنعانی

پتروشیمی فجر

دوم

اسماعیل زند

پتروشیمی بندرامام

سوم

7

44تا47

مهران چرامی

پتروشیمی بندرامام

اول

شاهرخ نوذری

پتروشیمی فجر

دوم

امید منابی

پتروشیمی رازی

سوم

8

48تا50

جاسم سعیدی محمد

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

فرشاد حسینی

پتروشیمی بوعلی سینا

دوم

محمد باقری

پتروشیمی رازی

سوم

9

51تا54

کمال صالحی

پتروشیمی بندرامام

اول

محمد سیاحی

پتروشیمی رازی

دوم

سعید خداداد زاده

پتروشیمی اروند

سوم

10

55به بالا

مسعود نعیمی

پتروشیمی بندرامام

اول

رمضان کیخائی

شرکت پایانه ها و مخازن

دوم

حسن نوذری

پتروشیمی رازی

سوم

11

1*4 طول شنا آزاد تیمی

بهزاد عزیز زاده

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

احمد سعیدی محمد

محمد رضا نظری

جاسم سعیدی محمد

مهران چرامی

پتروشیمی بندرامام

دوم

محمد دانشمند

سجاد دشمن زیاری

بهروز شفیعی

دانیال مغولی زاده

پتروشیمی رازی

سوم

علیرضا شناوری

علی بن رشید

توفیق مهرداد نیا

مسابقات شطرنج آقایان:

این مسابقات با حضور 9 تیم از تاریخ 97/9/14 لغایت  97/9/16 بمدت3 روز برگزار گردید و در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی شهید تندگویان- مقام اول

*پتروشیمی بندرامام-مقام دوم

*پتروشیمی مارون- مقام سوم

قهرمانان میزهای 5 گانه شطرنج آقایان:

*مهدی علایی(پتروشیمی بندرامام)

*محسن محمدی(پتروشیمی شهید تندگویان)

*روح اله دولتشاهی(پتروشیمیشهید تندگویان)

*محمدصادق محمد آبادی(پتروشیمی بوعلی سینا)

*رضا جلالی(پتروشیمی شهید تندگویان)

مسابقات دارت آقایان:

این مسابقات در تاریخ 97/9/19 با حضور 6 تیم در سالن دارت خبرنگار 218 دستگاه برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی امیرکبیر- مقام اول

*پتروشیمی بندرامام- مقام دوم

*بهداری و بهداشت-مقام سوم

 مسابقات تنیس روی میز آقایان:

این مسابقات با حضور 13 تیم به مدت 3 روز در سالن تنیس روی میز 218 دستگاه برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*شرکت عملیات غیرصنعتی – مقام اول

*پتروشیمی بوعلی سینا- مقام دوم

*پتروشیمی امیرکبیر-مقام سوم

نتایج انفرادی تنیس روی میز آقایان:

*سید منصور علوی(شرکت عملیات غیرصنعتی)- مقام اول

*قربانعلی ذلفی(شرکت عملیات غیرصنعتی)-مقام دوم

*یونس عساکره(پتروشیمی بوعلی سینا)-مقام سوم(مشترک)

*حسین تقوی (پتروشیمی بندر امام)-مقام سوم(مشترک)

مسابقات والیبال آقایان:

این مسابقات با حضور 12 تیم در دو گروه طی 6 روز از تاریخ 97/9/27 لغایت 97/10/3 برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی بوعلی سینا - مقام دوم

*پتروشیمی رازی- مقام سوم

مسابقات والی واتر آقایان:

این مسابقات با حضور 7 تیم در استخر سرپوشیده آزادی برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی رازی- مقام اول

*پتروشیمی اروند- مقام دوم

*پتروشیمی فجر-مقام سوم

مسابقات بسکتبال آقایان:

این مسابقات با حضور3 تیم بصورت دوره ای در سالن بعثت از تاریخ 97/10/4 لغایت 97/10/6 برگزار گردید که درپایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی رازی-مقام دوم

*پتروشیمی امیرکبیر-مقام سوم

مسابقات فوتسال آقایان:

این مسابقات با حضور15 تیم در سه گروه از تاریخ 97/9/17لغایت 97/10/3 برگزار گردید که 8 تیم به مرحله حذفی  راه یافتند و بعد از رقابت در مرحله حذفی در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی اروند- مقام اول

*پتروشیمی لاله- مقام دوم

*پتروشیمی رازی- مقام سوم

 

۷ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۱,۰۱۷
کد خبر : ۱۸,۵۶۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید