با حضور بیش از 1300 ورزشکار از 16 شرکت پتروشیمی؛

تیم ها و نفرات برتر هشتمین جشنواره ورزشی شهدا صنعت پتروشیمی مشخص شدند + تصاویر

تیم ها و نفرات برتر هشتمین جشنواره ورزشی شهدا صنعت پتروشیمی مشخص شدند + تصاویر
هشتمین جشنواره ورزشی شهدای صنعت پتروشیمی ماهشهر با حضور 16 تیم در 10 رشته ورزشی ر دو رده آقایان و بانوان از تاریخ 2 بهمن 98 لغایت 5 اسفند 98 و به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی هشتمین جشنواره ورزشی شهدای صنعت پتروشیمی ماهشهر با حضور 16 تیم (پتروشیمی بندرامام - پتروشیمی شهید تندگویان -پتروشیمی بوعلی سینا-پتروشیمی امیرکبیر-پتروشیمی اروند- پتروشیمی مارون-پتروشیمی فجر-پتروشیمی رازی- پایانه ها و مخازن- بهداری بهداشت - پتروشیمی لاله - پتروشیمی کارون - پتروشیمی غدیر- پتروشیمی فن آوران – سازمان منطقه ویژه - شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ) در رشته های والیبال-بسکتبال-فوتسال-شطرنج-تنیس روی میز-شنا- دارت- بدمینتون -آمادگی جسمانی و تیراندازی در دو رده آقایان و بانوان از تاریخ2  بهمن 98  لغایت 5 اسفند 98 و به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی  برگزار گردید. در این جشنواره818 ورزشکار در رده آقایان و 491 ورزشکاردر رده بانوان و جمعاً1309 ورزشکار حضور داشتند.

مسابقات شطرنج بانوان:

این مسابقات با حضور 5 تیم پتروشیمی شهید تندگویان،پتروشیمی غدیر، پتروشیمی بندرامام،پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی امیر کبیردر تاریخ 10/11/98 لغایت 11/11/98 در خانه شطرنج برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی  بندرامام  - مقام اول

*پتروشیمی شهیدتندگویان - مقام دوم

*پتروشیمی امیرکبیر - مقام سوم

مسابقات شطرنج بانوان قهرمان میز:

*زهرا علیزاده -پتروشیمی شهید تندگویان(قهرمان میز1 )

*آناهیتا باقری-پتروشیمی بندرامام (قهرمان میز2)

*فاطمه باقری-پتروشیمی بندرامام(قهرمان میز3)

*معصومه نوروز-پتروشیمی بندرامام(قهرمان میز4)

*خورشید یاوری-پتروشیمی بندرامام(قهرمان میز5)

مسابقات  دارت بانوان:

این مسابقات با حضور 5 تیم در تاریخ01/11/98 در سالن دارت خبرنگار سالن 218 دستگاه برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی امیرکبیر-مقام اول

*پتروشیمی فن آوران-مقام دوم

*شرکت عملیات غیرصنعتی-مقام سوم

 

مسابقات والیبال بانوان:

این مسابقات با حضور 7 تیم در دو گروه از تاریخ08/11/98 لغایت10/11/98 بمدت سه روز در سالن بوعلی سینا شهرک بعثت برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*سازمان منطقه ویژه- مقام اول

*پتروشیمی بندرامام- مقام دوم

*پتروشیمی رازی- مقام سوم

مسابقات تنیس روی میز بانوان:

این مسابقات با حضور 8 تیم از تاریخ 03/11/98 لغایت4/11/98  بصورت تیمی و انفرادی در سالن  تنیس روی میز میلاد نور 218 دستگاه برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی رازی – مقام دوم

*پتروشیمی اروند – مقام سوم

نتایج انفرادی تنیس روی میز بانوان:

*آیه آبادی – پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*شیما اسماعیلی-پتروشیمی بندرامام- مقام دوم

*فاطمه اکبری از پتروشیمی رازی  و تارا رسولی از پتروشیمی بندرامام-مقام سوم(مشترک)

مسابقات بدمینتون بانوان:

این مسابقات با حضور 7 تیم بصورت تیمی و انفرادی از تاریخ03/11/98 لغایت04/11/98 در سالن فجر (پتروشیمی رازی ) برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام – مقام اول

*پتروشیمی رازی- مقام دوم

*پتروشیمی شهید تندگویان- مقام سوم

نتایج انفرادی بدمنیتون بانوان:

* باناز رادمان – پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*فاطمه صادقی زاده- پتروشمی بندرامام- مقام دوم

*سارا ساداتی از پتروشیمی بندرامام و مینا بودزاد- پتروشیمی رازی- مقام سوم(مشترک)

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان:

این مسابقات با حضور 7 تیم در تاریخ05/11/98 در سالن حجاب برگزار گردیدکه نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام– مقام اول

*پتروشیمی شهید تندگویان- مقام دوم

*پتروشیمی مارون- مقام سوم

 

نتایج انفرادی آمادگی جسمانی بانوان:

 

ردیف

گروه سنی

نام و نام خانوادگی

تیم

مقام

1

15تا18

رضوان بهمنی

پتروشیمی مارون

اول

درسا محمدی نسب

پتروشیمی شهید تندگویان

دوم

رویا آلبوغبیش

پتروشیمی بندر امام

سوم

2

19تا22

مهدیه تقی پور

پتروشیمی شهید تندگویان

اول

مهدیس نور آبادی

پتروشیمی بندرامام

دوم

صبا فتحی

پتروشیمی مارون

سوم

3

23تا26

جنان احسانی فر

پتروشیمی بندرامام

اول

خدیجه ممبینی

پتروشیمی شهید تندگویان

دوم

یاسمن صفار

پتروشیمی فجر

سوم

4

27تا30

نجمه جام خورشید

پتروشیمی شهید تندگویان

اول

ستاره اکبری نیا

پتروشیمی بندرامام

دوم

پریسا عبادی

پتروشیمی مارون

سوم

5

31 تا34

رویا بیلکی

پتروشیمی فن آوران

اول

هدیه شوهانی فر

پتروشیمی شهید تندگویان

دوم

فاطمه فولادی

پتروشیمی فجر

سوم

6

35تا38

مهری نصر آسیابی

پتروشیمی شهید تندگویان

اول

معصومه فیروز آبادی

پتروشیمی فن آوران

دوم

سحر ولی پور

پتروشیمی مارون

سوم

7

39تا42

سحر حیدری

پتروشیمی بندرامام

اول

محبوبه زیا قمی

پتروشیمی مارون

دوم

محبوبه محسوبی

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم

8

43تا46

ایران علیخانی

پتروشیمی بندرامام

اول

سحر شمس جزیره

پتروشیمی مارون

دوم

پریوش شریفی

پتروشیمی رازی

سوم

9

47تا50

الهام شالبافان

پتروشیمی بندرامام

اول

ژاله شیرالی

پتروشیمی مارون

دوم

اشرف درویش

پتروشیمی فجر

سوم

10

51 به بالا

نسرین سرداری

پتروشیمی بندرامام

اول

سوسن شنبدی

پتروشیمی مارون

دوم

خدیجه مگطایی

پتروشیمی فجر

سوم

مسابقات شنا بانوان:

این مسابقات با حضور 13 تیم در تاریخ04/11/98 در استخر المپیک برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

نتایج تیمی شنا بانوان:

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی رازی-مقام دوم

*شرکت عملیات غیرصنعتی و سازمان منطقه ویژه- مقام سوم(مشترک)

نتایج انفرادی شنا بانوان:

 

ردیف

گروه سنی

نام و نام خانوادگی

تیم

مقام

1

10سال و کمتر

ملیسا امامی

پتروشیمی فن آوران

اول

یارمیس پژوهش

سازمان منطقه ویژه

دوم

سناز لرکی پور

پتروشیمی رازی

سوم

2

11تا15

فاطمه دورقی

پتروشیمی شهید تندگویان

اول

سارا فتحی

پتروشیمی مارون

دوم

آوا شاکری

پتروشیمی بندرامام

سوم

3

16تا20

نرگس چهارده چریک

پتروشیمی رازی

اول

فاطمه نصیری

پتروشیمی بندرامام

دوم

آوا امرالهی

شرکت عملیات غیرصنعتی

سوم

4

21تا25

 

نوشین شکاری

پتروشیمی بندرامام

اول

آیه شیرعلی

سازمان منطقه ویژه

دوم

هما ادیبی

شرکت عملیات غیرصنعتی

سوم

5

26تا30

حدیث فیض اله زاده

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

فاطمه آل محمدی

پتروشیمی بندرامام

دوم

پریا صیدی

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم

6

31تا35

سولماز امیدی

پتروشیمی بندرامام

اول

الهام رضی

پتروشیمی امیرکبیر

دوم

کلثوم عباسی زاده

سازمان منطقه ویژه

سوم

7

36تا40

زهرا امیرزاده

پتروشیمی بندرامام

اول

آزاده اشتری

پتروشیمی شهید تندگویان

دوم

سولماز تیموری

پتروشیمی غدیر

سوم

8

41تا45

آرزو احمدی

پتروشیمی بندرامام

اول

نفیسه قائدی حیدری

شرکت عملیات غیرصنعتی

دوم

عاطفه صالحی

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم

9

46تا50

صغری مبارکی

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

لیلا نظارات

پتروشیمی بندرامام

دوم

سهام کعبی

سازمان منطقه ویژه

سوم

10

50 سال به بالا

افسامه اشتری

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

حلیمه حسینی

پتروشیمی رازی

دوم

شوکت مدنی

پتروشیمی امیرکبیر

سوم

11

 

 

 

1*4 شنا آزاد تیمی

 

 

 

 

نوشین شکاری

پتروشیمی بندرامام

اول

فاطمه نصیری

آوا شاکری

زهره امیرزاده

حدیث فیض اله زاده

شرکت عملیات غیرصنعتی

دوم

هما ادیبی

آوا امرالهی

صغری مبارکی

فاطمه دورقی

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم

قمر رویس زاده

آزاده اشتری

آیلین صعودی

 

 

 

 

مسابقات تیراندازی بانوان:

این مسابقات با حضور 7 تیم در دو ماده تفنگ بادی و تپانچه تاریخ10/11/98 در مجموعه ورزشی خلیج فارس سالن الماس  برگزار گردید که در پایان نتایج بدست آمد.

نتایج تیمی تیر اندازی بانوان:

*سازمان منطقه ویژه- مقام اول

*پتروشیمی بندرامام-مقام دوم

*پتروشیمی شهید تندگویان- مقام سوم

نتایج انفرادی تیراندازی(تفنگ بادی) بانوان:

* صفورا نوروزی – پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*اکرم فروغی از پتروشیمی فجر - مریم غالبی از سازمان منطقه ویژه مقام دوم(مشترک)

*کلثوم سلامت- سازمان منطقه ویژه- مقام سوم

نتایج انفرادی تیراندازی(تپانچه) بانوان:

* شایسته رضوی – سازمان منطقه ویژه- مقام اول

*زهرا قره چای –پتروشیمی شهید تندگویان- مقام دوم

*سکینه ظفر پور- سازمان منطقه ویژه- مقام سوم

 

مسابقات شنا آقایان:

این مسابقات با حضور 13 تیم در تاریخ02/11/98 در استخر المپیک برگزار گردید که در پایان نتایج بدست آمد.

نتایج تیمی شنا آقایان:

*پتروشیمی بندرامام – مقام اول

*پتروشیمی رازی- مقام دوم

*پتروشیمی فن آوران- مقام سوم

 

 

 

 

 

نتایج انفرادی شنا آقایان:

 

ردیف

رده سنی

نام و نام خانوادگی

نام تیم

مقام

1

23تا26

محمدرضا نظری

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

پوریا چنگلوائی

پتروشیمی رازی

دوم

سعید سرمکس

پتروشیمی بندرامام

سوم

2

27تا30

بهزاد عزیز زاده

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

سینا فروزان پور

پتروشیمی بندر امام

دوم

محسن سپهری منش

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم

3

31تا33

قاسم صالحی

پتروشیمی بندرامام

اول

حسین عبادی

پتروشیمی رازی

دوم

حامد خورشیدی نژاد

پتروشیمی فن آوران

سوم

4

33تا36

محمد دانشمند

پتروشیمی بندر امام

اول

علی اصغر شکار دنیا

پتروشیمی رازی

دوم

سید احمد هاشمی

پتروشیمی لاله

دوم

5

37تا40

احسان عزیزالهی

پتروشیمی مارون

اول

مرتضی افراسیابی

بهداری و بهداشت

دوم

احمد سعیدی محمد

شرکت عملیات غیرصنعتی

سوم

6

41تا43

بهروز شفیعی

پتروشیمی بندرامام

اول

حمید کفائی

پتروشیمی انرژی فجر

دوم

رضا قدمی

پتروشیمی مارون

سوم

7

44تا47

مهران چرامی

پتروشیمی بندرامام

اول

شاهرخ نوذری

پتروشیمی انرژی فجر

دوم

علی کعب عمیر

پتروشیمی مارون

سوم

8

48تا50

جاسم سعیدی محمد

شرکت عملیات غیرصنعتی

اول

عباس شاه مصیری

پتروشیمی بندرامام

دوم

محمد باقری

پتروشیمی رازی

سوم

9

51تا54

کمال صالحی

پتروشیمی بندرامام

اول

محمد سیاحی

پتروشیمی رازی

دوم

سعید درخشان

پتروشیمی شهید تندگویان

سوم

10

55به بالا

مسعود نعیمی

پتروشیمی بندرامام

اول

عبدالناصر حردانی

شرکت عملیات غیرصنعتی

دوم

حسن نوذری

پتروشیمی رازی

سوم

11

1*4 طول شنا آزاد تیمی

محمد دانشمند

پتروشیمی بندرامام

اول

بهروز شفیعی

سینا فروزان پور

کمال صالحی

محمدرضا نظری

شرکت عملیات غیرصنعتی

دوم

بهزاد عزیز زاده

عبدالناصر حردانی

احمد سعیدی محمد

حسین عبادی

پتروشیمی رازی

سوم

 علی عساکره

محمد سیاحی

علی اصغر شکار دنیا

مسابقات شطرنج آقایان:

این مسابقات با حضور 11 تیم از تاریخ02/11/98 لغایت 04/11/98 بمدت 2 روز در خانه شطرنج برگزار گردید و در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

نتایج تیمی شطرنج آقایان:

*پتروشیمی امیرکبیر- مقام اول

*پتروشیمی شهید تندگویان-مقام دوم

*پتروشیمی بوعلی سینا- مقام سوم

قهرمانان میزهای 5 گانه شطرنج آقایان:

*صادق بنی سعید(پتروشیمی شهید تندگویان)

*روح اله دولتشاهی(پتروشیمی شهید تندگویان)

*جعفر ذوالفقاری(پتروشیمی امیرکبیر)

*محد امین پور ربطی(پتروشیمی امیرکبیر)

*توفیق پور مهدی(پتروشیمی بوعلی سینا)

 

 

 

مسابقات دارت آقایان:

این مسابقات در تاریخ 07/12/98 با حضور 8 تیم در سالن دارت خبرنگار 218 دستگاه برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.

نتایج تیمی دارت آقایان:

*پتروشیمی امیرکبیر- مقام اول

*پتروشیمی بندرامام- مقام دوم

*پتروشیمی فن آوران-مقام سوم

 مسابقات تنیس روی میز آقایان:

این مسابقات با حضور 13 تیم بصورت تیمی و انفرادی به مدت 2 روز از تاریخ 04/12/98 لغایت05/12/98 در سالن بعثت برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*شرکت عملیات غیرصنعتی – مقام اول

*پتروشیمی مارون- مقام دوم

*پتروشیمی رازی-مقام سوم

نتایج انفرادی تنیس روی میز آقایان:

*سید منصور علوی(شرکت عملیات غیرصنعتی)- مقام اول

*قربانعلی ذلفی(شرکت عملیات غیرصنعتی)-مقام دوم

*امیر فروزان فر(پتروشیمی رازی)-مقام سوم(مشترک)

*حسین تقوی (پتروشیمی بندر امام)-مقام سوم(مشترک)

مسابقات والیبال آقایان:

این مسابقات با حضور 11 تیم در دو گروه از تاریخ12/11/98 لغایت21/11/98 برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

نتایج تیمی والیبال آقایان:

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی رازی - مقام دوم

*پتروشیمی مارون- مقام سوم

 

 

 

مسابقات بسکتبال آقایان:

این مسابقات با حضور5 تیم بصورت دوره ای در سالن اندیشه شهرک بعثت از تاریخ26/11/98 لغایت 30/11/98برگزار گردید که درپایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی بندرامام- مقام اول

*پتروشیمی امیرکبیر-مقام دوم

*پتروشیمی مارون-مقام سوم

مسابقات فوتسال آقایان:

این مسابقات با حضور13 تیم در سه گروه از تاریخ05/11/98 لغایت20/11/98 برگزار گردید که8 تیم به مرحله حذفی  راه یافتند و بعد از رقابت در مرحله حذفی در پایان نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی غدیر- مقام اول

*پتروشیمی لاله- مقام دوم

*پتروشیمی کارون- مقام سوم

مسابقات تیر اندازی آقایان:

این مسابقات با حضور 8تیم دردو ماده تفنگ بادی و تپانچه از تاریخ15/11/98 در مجموعه ورزشی خلیج فارس سالن الماس  برگزار گردید که در پایان نتایج بدست آمد.

نتایج تیمی تیراندازی آقایان:

*پتروشیمی مارون- مقام اول

*پتروشیمی شهید تندگویان- مقام دوم

*پتروشیمی بندرامام- مقام سوم

نتایج انفرادی تیراندازی(تفنگ بادی) آقایان:

*احمد چاروسائی(پتروشیمی مارون)- مقام اول

*سید اصغر موسوی نسب(پتروشیمی مارون)-مقام دوم

*وحید دلاوری(پتروشیمی بندرامام)-مقام سوم

 

 

نتایج انفرادی تیراندازی(تپانچه) آقایان:

*بابک بارنجی(پتروشیمی شهید تندگویان)- مقام اول

*مسلم عبادی(پتروشیمی امیرکبیر)-مقام دوم

*امید صعودی(سازمان منطقه ویژه)-مقام سوم

مسابقات آمادگی جسمانی آقایان:

این مسابقات با حضور 8 تیم در تاریخ15/11/98 در سالن فجر پتروشیمی رازی برگزار گردیدکه نتایج ذیل بدست آمد.

*پتروشیمی امیرکبیر– مقام اول

*پتروشیمی بندرامام- مقام دوم

*پتروشیمی انرژی فجر- مقام سوم

نتایج انفرادی آمادگی جسمانی آقایان:

 

ردیف

گروه سنی

نام و نام خانوادگی

تیم

مقام

1

29تا24 سال

سید امیر رضا نرگسی مطلق

پتروشیمی امیر کبیر

اول

احسان کنانی

پتروشیمی مارون

دوم

بهزاد دانشپور

پتروشیمی بندر امام

سوم

2

36تا30سال

محد علی عبدالرحیمی

پتروشیمی بندر امام

اول

احمد شحیطاط

پتروشیمی امیر کبیر

دوم

علی بیگدلی

پتروشیمی امیر کبیر

سوم

3

43تا37 سال

امید قنواتی

پتروشیمی فن آوران

اول

علی کمایی

پتروشیمی مارون

دوم

سعید آلبوغبیش

پتروشیمی امیر کبیر

سوم

4

49تا44 سال

آرش یاعلی

پتروشیمی انرژی فجر

اول

داود ذوالفقاری

پتروشیمی امیر کبیر

دوم

هاشم محاسن

پتروشیمی امیر کبیر

سوم

5

50 سال به بالا

احمد هاشمی

پتروشیمی امیر کبیر

اول

توفیق سلامی

پتروشیمی بندر امام

دوم

ناصر شریفی

پتروشیمی بندر امام

سوم

 

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۵۱
تعداد بازدید : ۱,۵۲۱
کد خبر : ۱۸,۷۰۱
Loading

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید