انتصاب رئیس امور مالی

انتصاب رئیس امور مالی
آقای مهندس غلامی مدیر عامل شرکت طی حکمی آقای سروش نصرتی را به سمت رئیس امور مالی منصوب نمودند.