گزارش پنجمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی

گزارش پنجمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی
پنجمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی که طی 10 روز وبا حضور بیش از 530 ورزشکار آغاز شده بود ، به پایان رسید .

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی پنجمین جشنواره ورزشی شهدای صنایع پتروشیمی از تاریخ 11/11/95 لغایت 20/11/95 و در رشته های شنا ، والی واتر، تنیس روی میز ، والیبال ، شطرنج ، فوتسال و دارت جهت آقایان و رشته های والیبال ، شنا ، کاراته ، بدمینتون، تیراندازی ، دارت ، شطرنج ، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی جهت بانوان و با حضور شرکت های پتروشیمی  بندرامام ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، شهید تندگویان ، مارون ، امیرکبیر، فجر ، خوزستان ، بوعلی سینا، فن آوران ، پایانه ها و مخازن پتروشیمی ،رازی ، عملیات غیر صنعتی و بهداری و بهداشت صنعت نفت برگزار گردید. در این  جشنواره 234 ورزشکار در رده آقایان و 302 ورزشکار در رده بانوان و جمعاً 536 ورزشکار حضور داشتند. که در پایان نتایج زیر بدست آمد .یاد آور می شود که مسابقات آقایان  در رده سنی 41 سال و بالاتر برگزار گردید.

مسابقات آقایان

شنا

مسابقات شنا در تاریخ 11/11/95 در استخر سرپوشیده آزادی و با حضور پتروشیمی های بندر امام ، فن آوران ، پایانه ها و مخازن پتروشیمی ، بهداری و بهداشت صنعت نفت و فجر برگزار گردید که تیم های پتروشیمی بندر امام ، فجر و پایانه ها و مخازن پتروشیمی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

مقام های انفرادی رشته شنا به شرح ذیل می باشند.

ردیف

گروه سنی

رشته

نام و نام خانوادگی

نام تیم

مقام

1

41تا44


کرال سینه

مهران چرامی

بندر امام

اول

2

علی حیدری

فجر

دوم

3

باقر قیم

پیایانه ها و مخازن

سوم

4

قورباغه

اسماعیل زند

بندر امام

اول

5

جواد محمودی

فن آوران

دوم

6

پیمان محمودی

فجر

سوم

7

45تا48

کرال سینه

عباس شامصری

بندر امام

اول

8

مهدی حسینی نژاد

فجر

دوم

9

رضا پورغانمی

بهداری و بهداشت

سوم

10

قورباغه

شاهرخ نوذری

فجر

اول

11

صادق شوشتری پور

بندرامام

دوم

12

شاهین هیبتی

پایانه ها و مخازن

سوم

13

49تا52

کرال سینه

حسن ابراهیم دوخت

بندرامام

اول

14

فرزاد گشتاسبی

فجر

دوم

15

ابراهیم صمیمی فر

فجر

سوم

16

قورباغه

کمال صالحی

بندر امام

اول

17

_

_

_

18

_

_

_

19

53تا57

کرال سینه

مسعود نعیمی

بندرامام

اول

20

رمضان کیخایی

پایانه ها و مخازن

دوم

21

مکی منوری

بهداری و بهداشت

سوم

22

قورباغه

جهانگیر رضایی

فجر

اول

23

غلامعباس لرکی

بندر امام

دوم

24

جلال الدین مرادی

پایانه ها و مخازن

سوم

25

58تا60

کرال سینه

فریدون کاظمی

فجر

اول

26

بهروز بهبهانی

پایانه ها و مخازن

دوم

27

یابر دریس

بندرامام

سوم

28

قورباغه

اردشیر رئیس قنواتی

بندرامام

اول

29

علی ذنلقی

پایانه ها و مخازن

دوم

30

_

_

_

فوتسال

مسابقات فوتسال از تاریخ 06/11/95 لغایت 20/11/95 با حضور 5 تیم پتروشیمی بندر امام ، پتروشیمی مارون ، پتروشیمی امیرکبیر ، پتروشیمی فجر  و بهداری و بهداشت صنعت نفت به صورت دوره ای برگزار گردید که در پایان تیم های بندر امام ، فجر و مارون به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

شطرنج

مسابقات شطرنج آقایان در تاریخ 15/11/95 در خانه شطرنج شهرستان و با حضور سه تیم پتروشیمی بندر امام ، پتروشیمی فجر و بهداری و بهداشت صنعت نفت در سه دور به روش دوره ای برگزار گردید که در پایان پتروشیمی بندرامام اول ، فجر دوم و بهداری و بهداشت مقام سوم را کسب نمودند.

تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز در تاریخ 17/11/95 در سالن مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه با حضور سه تیم بهداری و بهداشت صنعت نفت ، عملیات غیر صنعتی و فجر برگزار گردید که در نهایت تیم های بهداری و بهداشت صنعت نفت مقام اول ، عملیات غیر صنعتی مقام دوم و فجر مقام سوم را کسب نمودند.

دارت

مسابقات دارت د رتاریخ 13/11/95 در سالن دارت بهداشت و درمان صنعت نفت و با حضور 4 تیم بندر امام ، امیرکبیر ، بهداری و بهداشت و پتروشیمی بوعلی سینا برگزار گردید.که در پایان تیم امیرکبیر مقام اول و بندر امام مقام دوم و بهداری و بهداشت مقام سوم را کسب نمودند.

والیبال

مسابقات والیبال از تاریخ 16/11/95 لغایت 20/11/95 در ورزشگاه بعثت و با حضور 3 تیم بندر امام ، فجر و بهداری و بهداشت برگزار گردید که در پایان تیم فجر مقام اول ، تیم بهداری و بهداشت مقام دوم و تیم بندر امام مقام سوم را کسب نمودند.

والی واتر

مسابقات والی واتر از تاریخ 13/11/95 لغایت 18/11/95 در استخر سرپوشیده آزادی و با حضور تیم های پتروشیمی فجر ، رازی ، پایانه ها و مخازن و عملیات غیر صنعتی به صورت دوره ای برگزار گردید که در پایان تیم فجر مقام اول ، تیم رازی مقام دوم و تیم عملیات غیر صنعتی مقام سوم را کسب نمود.

مسابقات بانوان

بدمینتون

مسابقات بدمینتون بانوان در تاریخ 11/11/95 در سالن حجاب و با حضور دو تیم بندرامام و تندگویان برگزار گردید که تیم پتروشیمی بندر امام مقام اول و تیم پتروشیمی شهید تندگویان مقام دوم را کسب نمودند.

شنا

مسابقات شنا بانوان د رتاریخ 12/11/95 در استخر سرپوشیده آزادی و با حضور 7 تیم بندرامام ، بهداری و بهداشت صنعت نفت ، فن آوران ، مارون ، عملیات غیر صنعتی ، خوزستان و فجر برگزار گردید که در نهایت تیم های بندر امام ، عملیات غیر صنعتی و فجر مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. مقام های انفرادی رشته شنا نیز به شرح ذیل می باشند.

ردیف

گروه سنی

نام و نام خانوادگی

تیم

مقام

1

زیر 10

آوا مرادیان پور

مارون

اول

2

زهرا به روز

فجر

دوم

3

درسا چاروسایی

عملیات غیر صنعتی

سوم

4

10 تا 14

فاطمه نصیری

بندر امام

اول

5

سارا فتحی

مارون

دوم

6

غزل بابالو نژاد

فجر

سوم

7

15 تا 19

نوشین شکاری

بندر امام

اول

8

شاداب شمیم

فجر

دوم

9

هما ادیبی

عملیات غیر صنعتی

سوم

10

20 تا 24

حدیث فیض اله زاده

عملیات غیر صنعتی

اول

11

نگار آقاجری

بندر امام

دوم

12

_

_

_

13

25 تا 29

منا ابراهیم دخت

بندر امام

اول

14

مارال ایران نژاد

عملیات غیر صنعتی

دوم

15

مرضیه زارع

فجر

سوم

16

30 تا 34

زینب رشادیان

خوزستان

اول

17

اورانوس عنبری

بندر امام

دوم

18

اسما عباسی

فجر

سوم

19

35 تا 39

وداد مزرعه

فجر

اول

20

نیلوفر سیاوش پور

مارون

دوم

21

فریده سالمی پور

عملیات غیر صنعتی

سوم

22

40 تا 45

افسانه مرادی لرکی

بندرامام

اول

23

لیدا عزیزی

فجر

دوم

24

زرین تاج حسینی

عملیات غیر صنعتی

سوم

25

46تا51

صغری مبارکی

عملیات غیر صنعتی

اول

26

محبوبه نصری زاده

فجر

دوم

27

امل السادات هاشمی پور

فن آوران

سوم

28

52 سال به بالا

فرح عذبی بچاری

بندر امام

اول

29

صبریه ربیعی

فجر

دوم

30

معصومه ابراهیمی

عملیات غیر صنعتی

سوم

دارت

مسابقات دارت بانوان در تاریخ 13/11/95 در سالن حجاب و با حضور دو تیم امیرکبیر و بهداری بهداشت برگزار گردید که تیم پتروشیمی امیر کبیر مقام اول و بهداری و بهداشت مقام دوم را کسب نمودند.

تنیس روی میز

مسابقات در تاریخ 12/11/95 در سالن مرحوم نوید حجازی 218 دستگاه و با حضور 5 تیم سازمان منطقه ویژه ، بندرامام ، بهداری و بهداشت ، فن آوران و فجر به صورت دوره ای برگزار گردید که در نهایت بندرامام مقام اول ، بهداری و بهداشت مقام دوم و فن آوران مقام سوم را کسب نمودند.

آمادگی جسمانی

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان در تاریخ 12/12/95 در سالن حجاب با حضور 5 تیم بندرامام ، بهداری و بهداشت ، مارون ، فجر و خوزستان برگزار گردید که در نهایت تیم بندرامام مقام اول ، فجر مقام دوم و مارون مقام سوم را کسب نمودند.

ردیف

گروه سنی

نام و نام خانوادگی

تیم

مقام

1

18-15

مهدیس عباسی نور آبادی

بندرامام

اول

2

یاسمین صفار

فجر

دوم

3

مهرنوش شیرالی

مارون

سوم

4

22-19

ستاره قیم

بندرامام

اول

5

شاداب شمیم

فجر

دوم

6

فرناز شنبدی

مارون

سوم

7

26-23

جنان احسانی فر

بندرامام

اول

8

تینا قاسمی نژاد

فجر

دوم

9

_

_

_

10

30-27

مرضیه زارع زاده

فجر

اول

11

نادیا خلفیان

مارون

دوم

12

هدی احسانی فر

بندرامام

سوم

13

34-31

پریناز زمانی نیا

فجر

اول

14

پریسا دهقانی

خوزستان

دوم

15

نسترن کاهد

بندرامام

سوم

16

38-35

سحر حیدری

بندرامام

اول

17

الهام ولی زاده

خوزستان

دوم

18

مژگان دادخواه

مارون

سوم

19

42-39

ایران علیجانی

بندرامام

اول

20

منا عواد زاده

بهداشت و درمان

دوم

21

یاسمین عوض نژاد

فجر

سوم

22

46-43

الهام شالبافان

بندرامام

اول

23

محبوبه نصری زاده

فجر

دوم

24

_

_

_

25

50-47

افروز امیری

بندرامام

اول

26

خدیجه مگطاعی

فجر

دوم

27

فرشته پرورده

بهداری و بهداشت

سوم

28

51 به بالا

ناهید روانشادی

بهداری و بهداشت

اول

29

شیدا حسین عباسی

بندرامام

دوم

30

سیمین جهانتاب

مارون

سوم

والیبال

مسابقات والیبال از تاریخ 13/11/95 لغایت 15/11/95 در سالن بعثت و با حضور 7 تیم تندگویان ، سازمان منطقه ویژه ، بندرامام ، بهداری و بهداشت صنعت نفت ، مارون ، فجر و عملیات غیر صنعتی به صورت دو گروه الف و ب به رقابت پرداختند که در نهایت پتروشیمی بندر امام ، منطقه ویژه و عملیات غیر صنعتی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

شطرنج

مسابقات شطرنج  در تاریخ 14/11/95و با حضور 3 تیم پتروشیمی بندر امام ، پتروشیمی امیرکبیر در خانه شطرنج شهرستان در سه دور به روش دوره ای برگزار گردید که در نهایت تیم بندرامام مقام اول ، امیرکبیر مقام دوم و تیم فجر مقام سوم را کسب نمودند.

کاراته

مسابقات کاراته در تاریخ 14/11/95 در مجموعه شهید شیر علی نژاد با حضور سه تیم بوعلی سینا ، بندر امام و سازمان منطقه ویژه برگزار گردید که تیم بندر امام مقام اول ، تیم بوعلی  سینا مقام دوم و تیم سازمان منطقه ویژه مقام سوم را کسب نمودند.

تیراندازی

مسابقات تیر اندازی بانوان درتاریخ 19/11/95 در سالن جانبازان شهرک بعثت با حضور دو تیم سازمان منطقه ویژه و بندرامام برگزار گردید که تیم سازمان منطقه ویژه مقام اول و تیم بندر امام مقام دوم را کسب نمودند.

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۱,۵۲۷
کد خبر : ۶,۲۸۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید