پایان هفتمین دوره المپیاد ورزشی جانبازان و معلولین شرکت های صنعت پتروشیمی

پایان هفتمین دوره المپیاد ورزشی جانبازان و معلولین شرکت های صنعت پتروشیمی
هفتمین دوره المپیاد ورزشی جانبازان و معلولین شرکت های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت عملیات غیر صنعتی در همدان به اتمام رسید .

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی: هفتمین دوره المپیاد ورزشی جانبازان و معلولین شرکت های صنعت پتروشیمی که به میزبانی این شرکت در شهر تاریخی همدان از تاریخ  تاریخ 96/04/14 لغایت 96/04/19  با حضور شرکت های پتروشیمی بندرامام ، رازی ، شهید تندگویان ، اروند ، بوعلی سینا ، تبریز ، شازند ، اداره مرکزی تهران ، پایانه ها و مخازن ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی  و شرکت عملیات غیرصنعتی در رشته های ( فوتسال - شنا - تنیس روی میز - دارت - شطرنج و تیراندازی ) برگزار شده بود با مشخص شدن تیم ها و نفرات برتر به کار خود خاتمه داد . در این رویداد ورزشی 218 ورزشکار جانباز و معلول شرکت داشتند که نتایج بازیها به شرح ذیل اعلام می گردد :

شنا

این مسابقات بصورت انفرادی در کلاسهای S9،S8،S10،S15،کرال پشت و کرال سینه در رده سنی زیر45 سال،46-52 سال،53 به بالا وهمچنین کلاسB15  رشته قورباغه در رده سنی زیر45 سال،46-52 سال و53 به بالا برگزار گردید.

در کلاسS8وs9 آقایان خیراله زمانی از (پتروشیمی شازند)مقام اول و غدیر کمالپور از (پتروشیمی شهید تندگویان) مقام دوم را کسب نمودند.

درکلاس S10 آقایان قدرت حسین نژاد از(پتروشیمی شهید تندگویان) مقام اول و لطف اله غلامی از (پتروشیمی بندرامام)مقام دوم و غلامرضا نظارات از (پتروشیمی رازی)مقام سوم را کسب نمودند.

درکلاسS15 کرال سینه زیر45 سال آقای رضا کاکاوند(پتروشیمی شهید تندگویان) مقام اول را بدست آورد.

درکلاس S15 کرال سینه رده سنی52- سال46 آقایان احمد عودی از (پتروشیمی تبریز)مقام اول،علی محمدرضا زاده از (پتروشیمی بندرامام)مقام دوم و عبود معشوری از (سازمان منطقه ویژه) مقام سوم را کسب نمودند.  

درکلاسS15 کرال پشت رده سنی52-46 سال آقایان سعید دریس از (سازمان منطقه ویژه)مقام اول،عبدالرسول شهریاری از (پتروشیمی بوعلی سینا)مقام دوم ومختار اکبری از) پایانه ها و مخازن( مقام سوم را کسب نمودند. 

درکلاسS15 کرال سینه رده سنی 53 سال به بالا آقایان امیرناخدا اصل از (پتروشیمی بندرامام)مقام اول،غلامرضازربخش از (شرکت عملیات غیرصنعتی) مقام دوم و رضا علی اسماعیلپورگنجی از (اداره مرکزی تهران) مقام سوم را کسب نمودند.

درکلاسS15کرال پشت رده سنی53 سال به بالا آقایان علی حلوانی بغلانی از (پتروشیمی بندرامام) مقام اول،جلال الدین مرادی از (پایانه هاومخازن)مقام دوم ونادر محمدی نیا از (شرکت عملیات غیرصنعتی)مقام سوم را کسب نمودند.

درکلاس B15 قورباغه رده سنی52-46 آقایان احسان ولاشجردی از(پتروشیمی شازند)مقام اول،اکبر اصغری از (پتروشیمی تبریز)مقام دوم وابوالفتح حیاتی از (شرکت عملیات غیرصنعتی)مقام سوم را کسب نمودند.

درکلاسB15 قورباغه رده سنی 53 به بالا اقایان فرج اله صادقی کیا از (پتروشیمی رازی)مقام اول،علیرضا امینی از (پتروشیمی تبریز)مقام دوم و فضل اله قنواتی از (پتروشیمی بندرامام)مقام سوم را کسب نمودند.

*درپایان و مجموع امتیازات انفرادی پتروشیمی بندرامام (مقام اول)،پتروشیمی شازند(مقام دوم) و پتروشیمی  شهید تندگویان و شرکت عملیات غیرصنعتی مشترکاً(مقام سوم) را کسب نمودند.

تیراندازی

این مسابقات در ماده تفنگ کلاسSH1،SH2 ،SH4وتپانچه کلاسSH4 برگزار گردید.

در ماده تفنگ کلاسSH1 آقایان حمید آبیاری از (پتروشیمی بندرامام) مقام اول،علی شعبانی از (پتروشیمی بندرامام)مقام دوم وسید کمال ساداتی از (پایانه ها و مخازن)مقام سوم را بدست آوردند.

در ماده تفنگ کلاسSH2 آقایان احمد احمدی از (پتروشیمی بندرامام)مقام اول و محمدرضا شایسته از (سازمان منطقه ویژه)مقام دوم را بدست آوردند.

درماده تفنگ کلاسSH4 آقایان هوشنگ شعبانی از (پتروشیمی بندرامام)مقام اول،رمضان باغ جری از (اداره دفتر مرکزی تهران)مقام دوم و احمد عساکره از (پتروشیمی رازی)مقام سوم را بدست آوردند.

در ماده تپانچه کلاسSH4 آقایان سیف اله گرگی از (شرکت عملیات غیرصنعتی)مقام اول،فرشید رئیسی فرد از(پتروشیمی بندرامام)مقام دوم ومحمود جعفری گرگانی از (اداره مرکزی تهران)مقام سوم را کسب نمودند.

*در پایان و با جمع بندی امتیازات پتروشیمی بندرامام(مقام اول)،اداره مرکزی تهران(مقام دوم)وشرکت عملیات غیر صنعتی مقام سوم تیمی را کسب نمودند.

تنیس روی میز

این مسابقات در کلاس هایT15 رده سنی زیر45 سال ،52-46 سال و بالای 53سال ،کلاسT10،T8 در 5 جدول بصورت دوره ای برگزار گردید.

در کلاس T15 رده سنی زیر45 سال آقایان محمود کلاه کج از(پتروشیمی بندرامام)مقام اول،محسن مفتخری از (پتروشیمی شازند)مقام دوم و عباس مستجیر از (شرکت پایانه ها و مخازن)مقام سوم را بدست آوردند.

درکلاسT15 رده سنی52- سال46 آقایان محمد گل پرور از(پتروشیمی شازند)مقام اول،محمود زند وکیلی از (سازمان منطقه ویژه)مقام دوم و احمد بندری از (پتروشیمی بندرامام)مقام سوم را کسب نمودند.

درکلاسT15 رده سنی 53 سال به بالا آقایان لطف اله تکلیف از (پتروشیمی بندرامام)مقام اول،علی اکبر شریف زادگان از (اداره مرکزی تهران)مقام دوم و حسن ساکی از (پتروشیمی شازند)مقام سوم را بدست آوردند.

درکلاسT10 آقایان مهدی احسانی فر از (پتروشیمی بندرامام)مقام اول،داود کورش نیا از (پتروشیمی شازند)مقام دوم و محمد رفیع ستاری از (پتروشیمی رازی)مقام سوم را کسب نمودند.

در کلاسT8 آقایان سید مهدی میر طالبی از (پتروشیمی شازند)مقام اول و عبدالحمید مهاجر از (پتروشیمی رازی)مقام دوم را کسب نمودند.

*درپایان با مجموع امتیازات و مدال های بدست آمده پتروشیمی شازند(مقام اول)،پتروشیمی بندرامام(مقام دوم)وپتروشیمی رازی(مقام سوم) تیمی را کسب نمودند.

دارت

این مسابقات بصورت دو رده تیمی و انفرادی برگزار گردید.

در رده انفرادی آقایان غلامرضا دری اکبر آبادی از (پتروشیمی رازی)مقام اول،حبیب اله شکوهی از (پتروشیمی شهید تندگویان)مقام دوم و مجید شکفته دل از (شرکت عملیات غیرصنعتی) مقام سوم را بدست آوردند.

شطرنج

این مسابقات در3 دور به روش دوره ای بصورت استاندارد در دو زمان 60 دقیقه ای با احتساب 30ثانیه پاداش به ازای هر حرکت برگزار گردید و در نهایت پتروشیمی بندر امام(مقام اول)،پتروشیمی تبریز(مقام دوم)و اداره مرکزی تهران(مقام سوم) را کسب نمودند ضمناً قهرمان میزهای پنچ گانه به شرح ذیل می باشد.

*قهرمان میز(1):محبوب رحیمی از(پتروشیمی تبریز)

*قهرمان میز(2):سید محمود آرامیان از(پتروشیمی بندرامام)

*قهرمان میز(3):غلامرضا جعفریان از(پتروشیمی بندرامام)

*قهرمان میز(4):سید محمد جواد حسینی از(پتروشیمی بندرامام)

*قهرمان میز(5):محمدرضا ذکافکر از(پتروشیمی تبریز)

فوتسال

این مسابقات با حضور 3 تیم پتروشیمی های بندرامام،شازند،تبریز به صورت دوره ای برگزار گردید که در پایان تیم پتروشیمی بندرامام(مقام اول)،پتروشیمی شازند(مقام دوم)وپتروشیمی تبریز(مقام سوم) را کسب نمودند.

۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۱,۴۳۶
کد خبر : ۹,۳۲۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید