سینما دریا

استان
خوزستان
شهر
بندر ماهشهر
زمینه فعالیت
نمایش فیلم های سینمایی
شماره تماس
آدرس سایت
شبکه های اجتماعی