شهر غذا شعبه یک

استان
فارس
شهر
شیراز
زمینه فعالیت
ارائه غذا بصورت بیرون بر
شماره تماس
آدرس سایت
شبکه های اجتماعی