شهر کباب

استان
خوزستان
شهر
بندر ماهشهر
زمینه فعالیت
ارائه غذاهای کبابی
شماره تماس
آدرس سایت
شبکه های اجتماعی