رستوران میلاد نور

ساعات کاری رستوران میلاد در ایام هفته:

همه روزه

زمان ارائه سرویس ناهار: 11:30 الی 14

زمان ارائه سرویس شام: 18 الی 22

SMM_5847-min
SMM_5870-min
SMM_5853-min
SMM_5852-min
SMM_5849-min
SMM_5848-min