امور مسافرت عملیات غیر صنعتی یک واحد خدماتی است که در جهت رفاه و آسایش مسافرین و جابجایی مامورین و پرسنل و خانواده های محترم پتروشیمی منطقه سعی کرده با استفاده از امکانات, ارتباطی مستقیم و یا از طریق اینترنت دسترسی آسانی را جهت تهیه بلیط پرسنل صنایع پتروشیمی و شهروندان محترم از طریق رزرواسیون سیستم مکانیزه ایجاد کند.
پرسنل شاغل در این واحد سعی دارند با مهارت و استعداد بالایی در شرایط مختلف پروازی خدمات ارزنده ای را چه از نظر تهیه بلیط و بکارگیری هواپیماهای مناسب در رفع نیاز منطقه و خوشنودی آنها در تمام طول سال ایجاد نمایند.
این واحد طی دو مقطع شش ماهه, قرارداد های پرواز خود را با توجه به نیاز شرکتهای منطقه منعقد می دارد.
امور مسافرت از نظر جغرافیایی در بهترین نقطه شهر قرار دارد که دسترسی جهت هماهنگی های پرواز را به آسانی میسر نموده است.
این واحد در هفته 36 پرواز در مسیرهای مختلف از ماهشهر به مشهد, شیراز, اصفهان, تهران و بالعکس را طبق برنامه هفتگی برنامه ریزی می نماید.

 

پرواز ورودی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مبدا
شنبه 1400/01/28 سپهران 4314 06:40

تهران(ترمینال4)

شنبه 1400/01/28 قشم 1230 14:55 تهران(ترمینال2)
یکشنبه 1400/01/29 قشم 1230 07:15 تهران(ترمینال2)
یکشنبه  1400/01/29 کارون 2506 15:20 تهران(ترمینال2)
دوشنبه 
1400/01/30 سپهران
 4314  06:50  تهران(ترمینال4)
 دوشنبه 1400/01/30  فلای پرشیا 7414 15:00  تهران(ترمینال4)
 سه شنبه
1400/01/31  قشم  1230  07:30  تهران(ترمینال2)
سه‌شنبه 1400/01/31 کارون 2506 14:15 تهران(ترمینال2)
 سه شنبه
1400/01/31  کارون  2508 16:15  تهران(ترمینال2)
 چهارشنبه 1400/02/01 سپهران   4314 06:50 تهران(ترمینال 4) 
 چهارشنبه 1400/02/01  فلای پرشیا  7414 12:30  تهران(ترمینال4)
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2506 14:40 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2508 15:30 تهران(ترمینال2)
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2535 18:00 شیراز
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2545 19:00 اصفهان
پنج‌شنبه 1400/01/26 سپهران 4320 06:20 تهران(ترمینال 4)
پنج‌شنبه 1400/01/26 سپهران 4314 11:45 مشهد
جمعه 1400/01/27 قشم 1230 11:55 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/01/27 قشم 1234 15:40 شیراز
جمعه 1400/01/27 کارون 2506 14:35 تهران(ترمینال2)
جمعه 1400/01/27 کارون 2545 18:00 اصفهان

 

پرواز خروجی
روز تاریخ شرکت هواپیمایی شماره پرواز ساعت مقصد
شنبه 1400/01/28 سپهران 4314 08:55 تهران
شنبه 1400/01/28 قشم 1231 16:55 تهران
یکشنبه 1400/01/29 قشم 1231 09:15 تهران
یکشنبه 1400/01/29 کارون 2507 17:15 تهران
دوشنبه
1400/01/30 سپهران
4315
 08:55 تهران
 دوشنبه 1400/01/30 فلای پرشیا  7415 17:00  تهران
 سه شنبه
1400/01/31  قشم  1231  09:30 تهران
سه‌شنبه 1400/01/31 کارون 2507 16:00 تهران
 سه‌شنبه 1400/01/31 کارون
 2509 18:00  تهران
 چهارشنبه 1400/02/01  سپهران  4315 08:55  تهران
 چهارشنبه 1400/02/01  فلای پرشیا  7415 14:30  تهران
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2534 16:30 شیراز
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2544 17:20 اصفهان
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2507 19:30
تهران
چهارشنبه 1400/02/01 کارون 2509 20:35 تهران
پنج‌شنبه 1400/01/26 سپهران 4321 08:45 مشهد
پنج‌شنبه 1400/01/26 سپهران 4315 14:45 تهران
جمعه 1400/01/27 قشم 1235 13:55 شیراز
جمعه 1400/01/27 کارون 2544 16:20 اصفهان
جمعه 1400/01/27 قشم 1231 17:25 تهران
جمعه 1400/01/27 کارون 2507 19:30 تهران
 
مسیر  شرکت هواپیمایی  ADL/CHD  INF  تاریخ
 ماهشهر تهران و بالعکس  کارون  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  قشم  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  فلای پرشیا  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر تهران و بالعکس  سپهران  6،600،000  790،000  1400/01/01
 ماهشهر مشهد و بالعکس  سپهران  6،800،000  1،030،000  1400/01/01
 ماهشهر اصفهان و بالعکس  کارون  6،200،000  750،000  1400/01/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  کارون  6،200،000  750،000  1400/01/01
 ماهشهر شیراز و بالعکس  قشم  6،200،000  750،000  1400/01/01