» خدمات عمومی » امور مسافرت
 
امور مسافرت عملیات غیر صنعتی یک واحد خدماتی است که در جهت رفاه و آسایش مسافرین و جابجایی مامورین و پرسنل و خانواده های محترم پتروشیمی منطقه سعی کرده با استفاده از امکانات, ارتباطی مستقیم و یا از طریق اینترنت دسترسی آسانی را جهت تهیه بلیط پرسنل صنایع پتروشیمی و شهروندان محترم از طریق رزرواسیون سیستم مکانیزه ایجاد کند.
پرسنل شاغل در این واحد سعی دارند با مهارت و استعداد بالایی در شرایط مختلف پروازی خدمات ارزنده ای را چه از نظر تهیه بلیط و بکارگیری هواپیماهای مناسب در رفع نیاز منطقه و خوشنودی آنها در تمام طول سال ایجاد نمایند.
این واحد طی دو مقطع شش ماهه, قرارداد های پرواز خود را با توجه به نیاز شرکتهای منطقه منعقد می دارد.
امور مسافرت از نظر جغرافیایی در بهترین نقطه شهر قرار دارد که دسترسی جهت هماهنگی های پرواز را به آسانی میسر نموده است.
این واحد در هفته 36 پرواز در مسیرهای مختلف از ماهشهر به مشهد, شیراز, اصفهان, تهران و بالعکس را طبق برنامه هفتگی برنامه ریزی می نماید.