رستوران نرگس

ساعات کاری رستوران نرگس در ایام هفته:

همه روزه

زمان ارائه سرویس ناهار: 11:30 الی 14

زمان ارائه سرویس شام: 18 الی 22

 

 

 

 
21610de7223f4c4da7499e9688230cb5

 

رستوران نرگس 5
رستوران نرگس 4
رستوران نرگس 3
رستوران نرگس 2
رستوران نرگس 1