شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / خدمات ورزشی / سالن بدنسازی پارک مهروماه بندرماهشهر