جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی خودرو و موتور سیکلت مازاد

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی تعدادی از خودروها و موتورسیکلت های مازاد و اسقاطی خود را به فروش برساند.

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس حاصل نموده و آگهی فوق را نیز از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

ردیف

شرح

واحد

تعداد

1

اتوبوس بنز

دستگاه

1

2

مینی بوس هیوندا

"

1

3

مینی بوس هیوندا

"

1

4

مینی بوس هیوندا

"

1

5

مینی بوس هیوندا

"

1

6

مینی بوس هیوندا

"

1

7

مینی بوس هیوندا

"

1

8

پژو  405

"

1

9

پژو  405

"

1

10

پژو  405

"

1

11

پراید

"

1

12

وانت پیکاپ

"

1

13

بنز تانکر

"

1

14

بنز خاور ( تانکر سوخت )

"

1

15

تانکر آب ولو  N10

"

1

16

غلطک بزرگ

"

1

17

غلطک کوچک4-1000

"

1

18

موتورسیکلت CG125

"

1

19

بدنه موتور سیکلت

"

17

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده برابر با پنج درصد مبلغ کل پیشنهادی مزایده گر می باشد.

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.

آگهی مزایده عمومی خودرو و موتور سیکلت مازاد

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی تعدادی از خودروها و موتورسیکلت های مازاد و اسقاطی خود را به فروش برساند.

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس حاصل نموده و آگهی فوق را نیز از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

ردیف

شرح

واحد

تعداد

1

اتوبوس بنز

دستگاه

1

2

مینی بوس هیوندا

"

1

3

مینی بوس هیوندا

"

1

4

مینی بوس هیوندا

"

1

5

مینی بوس هیوندا

"

1

6

مینی بوس هیوندا

"

1

7

مینی بوس هیوندا

"

1

8

پژو  405

"

1

9

پژو  405

"

1

10

پژو  405

"

1

11

پراید

"

1

12

وانت پیکاپ

"

1

13

بنز تانکر

"

1

14

بنز خاور ( تانکر سوخت )

"

1

15

تانکر آب ولو  N10

"

1

16

غلطک بزرگ

"

1

17

غلطک کوچک4-1000

"

1

18

موتورسیکلت CG125

"

1

19

بدنه موتور سیکلت

"

17

 

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده برابر با پنج درصد مبلغ کل پیشنهادی مزایده گر می باشد.

2-بدیهی است سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ذکر شده است.